Průzkum ukázal, že téměř každý má zkušenost s nekvalitní čokoládou v adventním kalendáři!

cokolada_1Na nekvalitní čokoládové adventní kalendáře si zákazníci stěžují opakovaně, ale přesto se situace v Česku nelepší. Výsledky průzkumu čokoládovny CARLA odhalily, že s nekvalitním výrobkem se setkal již téměř každý, přesněji devět z deseti dotázaných, a to je alarmující číslo. Zajímavé je, že většina negativních zážitků pochází z čokoládových kalendářů, které lidé dostanou darem. Takovou zkušenost uvedlo 77 % dotázaných. Z průzkumu vyplynulo, že by si nekvalitní čokoládový adventní kalendář také téměř nikdo vědomě nekoupil, respektive 85 % dotázaných. Průzkum probíhal na přelomu listopadu a prosince a zúčastnilo se jej téměř 200 respondentů.

“Že jsou stále na trhu adventní kalendáře, které s čokoládou nemají nic společného, nás vůbec nepřekvapuje. Již jsme se setkali s tím, že firmy, které se na podobné sezónní výrobky zaměřují, poptávaly naše čokoládové zbytky uvízlé na a okolo výrobního pásu. Nechci ani vědět, co by s touto výchozí surovinou prováděly následně,” poznamenal Ing. Jakub Šrámek MBA, výkonný ředitel čokoládovny CARLA.

Česká veřejnost je dle průzkumu dostatečně informovaná, aby rozeznala kvalitní čokoládu od té nekvalitní. Štítek se složením před nákupem čte pravidelně téměř 60 % dotázaných, stejně tak dokáží identifikovat, která složka čokolády je pro posouzení ta nejdůležitější.

Poznáte kvalitní čokoládu?
Poznáte kvalitní čokoládu?

“Když jsou kalendáře nápadně levné, musí mít také levné vstupy, tedy levné suroviny nebo recepturu. Adventní kalendář jako výrobek pro děti by měl být vyroben pouze s využitím kakaového másla, přestože legislativa umožňuje použít náhražky v podobě rostlinných tuků až do výše 5 %,” uvedla Ing. Eva Slavíková, která odpovídá za kvalitu v čokoládovně CARLA.

Kakaovou sušinu jako směrodatný ukazatel kvality čokolády označilo v průzkumu 66 % lidí. Většina dotázaných (85 %) rovněž uvedla, že by si vědomě nekvalitní čokoládový výrobek nekoupila – to také vysvětluje skutečnost, že nekvalitní čokoládový výrobek v podobě adventního kalendáře se k nim nejčastěji dostane jako dárek.

Výsledky průzkumu jsou k dispozici k nahlédnutí zde: http://goo.gl/pIrCFL