Jak otěhotnět? Intrauterinní inseminace – Účinná a nejpřirozenější forma asistované reprodukce

zdroj: časopis Kondice
zdroj: časopis Kondice

Pokoušíte se s partnerem delší dobu o miminko a stále nic? Párů, které mají problémy s početím, bohužel stále přibývá. Pakliže i vy jste zoufalí, může pro vás být východiskem intrauterinní inseminace tzv. IUI. Jedná se o neinvazivní relativně levnou a účinnou metodu, při níž se  zkoncentrují partnerovi spermie a pročistí. Poté se zavedou speciálním katetrem v období ovulace do dutiny děložní. Připravili jsme tedy pro vás článek o této zajímavé metodě ve spolupráci s panem MUDr. Janem Šulcem.

Asistovaná reprodukce formou IUI je hrazena pojišťovnou

Jestliže se partnerům nedaří otěhotnění přirozenou cestou, obvykle začínají hledat možné příčiny u odborníků. Některé příčiny lze odstranit kupříkladu medikací, některé bohužel nalézt nelze a v těchto případech se doporučuje zkusit metody asistované reprodukce. Program mimotělního oplodnění, zkratkou také IVF, je však velmi nákladý. Pro méně komplikované případy je možné zvolit již zmíněnou metodu IUI, která je hrazena ze zdravotního pojištění, a to 6x za 12 měsíců. Cena jednoho cyklu se pohybuje od 3000 do 7000 Kč. V porovnání s metodou IVF je to desekrát méně. Výhodou je také to, že úhrada IUI pojišťovnou není věkově omezena 39 lety, což u IVF je.

Jak vše probíhá?

Samotný výkon je relativně jednoduchý. Nepocítíte žádnou bolest a provádí se ambulantně, aniž by byla vyžadována anestezie. Partnerovi spermie se metodou SWIM UP (vycestování) zkoncentrují a pročistí. Jakmile jsou spermie připraveny, zavednou se speciálním katetrem do dutiny děložní. Toto je však potřeba provést v období ovulace, přičemž ideální chvíli stanoví lékař na základě utrazvukového vyšetření. Tento typ léčby je vhodný pro ty páry, u nichž je příčina neplodnosti nejasná. Rovněž pro partnery, kde má muž  horší, nikoli těžce patologický spermiogram a kde žena trpí poruchou hormonální regulace, tedy neovuluje. U ní je pak nutná stimulace gonadotropními hormony. Pan MUDr. Jan Šulc, vedoucí lékař Centra asistované reprodukce GEST, nám vysvětlil: .„Je-li přítomna ovulace, doporučujeme nejprve zkusit IUI v cyklech bez hormonální léčby. Při neúspěchu nebo není-li ovulace prokázána, užíváme hormonální léky k jejímu vyvolání. V obou případech časujeme uvolnění vajíčka jednorázovým podáním HCG (Humánní choriový gonadotropin). Inseminace následuje obvykle za 12 – 48 hodin.“ Metodu IUI mohou využít i páry, jestliže nemají k dispozici žádné partnerovi spermie. Může se provádět i v případě inseminace s užitím spermií anonymního dárce (AID).

Jaká jsou rizika?

Prakticky žádná. MUDr. Jan Šulc k této šetrné metodě řekl: „Pouze tam, kde stimulujeme ovulaci, je třeba zvažovat riziko vícečetného těhotenství.“

Jaká je úspěšnost IUI metody?

Je třeba ještě dodat, že metodu IUI lze provádět u žen, které mají alespoň jeden z vejcovodů průchodný. Podmínkou u můžu je to, že jejich spermiogram musí být bez závažné patologie. „V průběhu roku a půl jsme v našem centru tuto metodu užili u 483 párů a provedli jsme 740 inseminací. Z toho partnerovy spermie byly užity u 436 párů (635 inseminací) a spermie anonymního dárce byly užity u 47 párů (105 inseminací),“ dodává MUDr. Jan Šulc. Díky této metodě otěhotnělo celkem 84 žen. 70 žen otěhotnělo při užití spermií od partnera, což je 11% úspěšnost na inseminaci. 14 z nich pak při užití spermií dárce, a to je úspěšnost 13,3% na inseminaci. „Často se setkáváme s dotazem, zda má smysl IUI opakovat. Nejčastěji otěhotní ženy hned po první inseminaci, ale i opakování má smysl, o čemž nás přesvědčila analýza těhotenství dosažených po IUI. K otěhotnění došlo po první, po třetí ale i po šesté IUI“ uzavírá doktor Šulc.

I vy máte problém otěhotnět? Věděla jste o této šetrné metodě? Zkuste se na ni poptat u svého lékaře. Budeme rádi za jakékoli ohlasy, tipy i rady…podělte se námi a našimi čtenářkami