Diabetes se týká stále většího počtu Čechů

LékařkaDiabetes – onemocnění, které na člověku na první pohled nepoznáte a často ani nevíte, kolik lidí z vašeho okolí se s touto nemocí potýká. Pro diabetiky však znamená řadu omezení. Řekněme si více o tomto onemocnění i o nejnovějším trendu v léčbě přidružené neuropatické bolesti.

Dle údajů Diabetické asociace ČR počet diabetiků v naší populaci stoupá, a to u všech typů cukrovky. Mezi příčiny patří zlepšení diagnostiky diabetu, osvěta a informovanost odborné i laické veřejnosti, ale také faktory jako narůstající počet autoimunitních chorob, stárnutí populace a hlavně nezdravý životní styl.

Diabetes – co to je a jak vzniká?

Diabetes nebo-li cukrovka je poruchou metabolismu sacharidů. Rozlišujeme dva základní typy: diabetes I. a II. typu. Pro oba typy diabetu je shodné nedostatečné působení hormonu inzulínu v buňkách. Ty trpí nedostatkem energie a hladina cukru v krvi se zvyšuje, což může při dlouhodobém působení vyvolat různé typy komplikací.

Je možná prevence?

Prevence možná je, ale pouze do určité míry. Spočívá ve vyváženém životním stylu a stravování, a to na základě doporučení ošetřujícího lékaře. Významnou roli hraje udržování optimální tělesné hmotnosti a fyzické aktivity.

Vyvážené stravování a  je velice důležité!
Vyvážený životní styl a stravování a je velice důležité!

Na co nezapomenout?

Pokud již se s cukrovkou potýkáte, je třeba dodržovat rady a pokyny ošetřujícího lékaře pro vhodnou kompenzaci diabetu. Tím snížíte další možná rizika a komplikace spojená s diabetem.

Přidružená komplikace – poškození nervového systému

Mezi diabetické komplikace patří neuropatická bolest. Neuropatie je onemocnění, které se týká periferních nervů, které mají za úkol vést nervové vzruchy z mozku a míchy na periferii a zpět. Postižení nervů se projevuje porušením nebo přerušením tohoto přenosu a týká se hybnosti, polohocitu a citlivosti.

Skupinou, která bývá neuropatií postižená nejčastěji, jsou zejména diabetici. „Výkyvy hladiny cukru v krvi způsobují poškození drobných periferních nervů. Prevalence cukrovky je vysoká, a proto je postiženo i velké množství pacientů.“ říká MUDr. Marek Hakl, PhD., anesteziolog, vedoucí centra léčby bolesti.

Analgetika na tento druh bolesti nezabírají, přesto se léčba neuropatické bolesti posunuje dále, a to díky běžně dostupným látkám. Jedná se o kurkumin, resveratrol a mangiferin – polyfenoly, jejichž hlavní negativum ještě do nedávna spočívalo v nízké biologické dostupnosti. To znamená, že tělo dokázalo využít jen  minuimum podané látky. Lepší zítřky pro neuropatiky však může znamenat usnadněná vstřebatelnost díky přidání dalších speciálních látek (piperin a lecitin), tím se vstřebatelnost mnohonásobně navyšuje. Kurkumin, resveratrol, mangiferin a vitamíny B2 a B6 společně s látkami potřebnými k usnadnění vstřebávání obsahuje na českém trhu nedávno představený doplněk stravy Neuritogen, za jehož vývojem stojí čeští odborníci.