Děti a cizí jazyky: Kdy je vhodné s nimi začít?

Každá maminka chce svým dětem dopřát to nejlepší. A to platí i v oblasti vzdělání. Jistě si i vy přejete, aby bylo vaše dítě vzdělané a do života se toho naučilo, co nejvíce. V současné době, pokud chce být člověk úspěšný, je po něm vyžadována znalost alespoň jednoho cizího jazyka, zejména angličtiny. Většina rodičů si dnes tedy uvědomuje, že je výuka cizího jazyka pro jejich děti nezbytná a velmi důležitá. I vy se nyní zajímáte, kdy je vhodné u vašeho dítěte s výukou cizích jazyků začít? Ptáte se, zda již v útlém věku nebo mnohem později?

Dva pohledy

Existují v podstatě dva odlišné názory ohledně výuky cizích jazyků u dětí. Někteří jsou přesvědčeni, že čím dříve se dítě začne cizí jazyk učit, tím lépe. To znamená, že výuka by měla začít v době, kdy ještě dítě neovládá dobře ani mateřský jazyk. Jiní oponují, že není dobré děti zatěžovat ještě v předškolním věku cizími slovíčky. První skupina tedy tvrdí, že je dítě schopné vnímat cizí jazyk již od miminka. Ať už je to jakýkoli jazyk, angličtina, ruština, italština, němčina, pro děti není složité již v době, kdy začínají mluvit, používat cizí slovíčka. Druhá skupina to však vidí jinak a je přesvědčena o tom, že by mělo dítě nejdříve dokonale ovládat češtinu, včetně výslovnosti, než se začne s výukou cizí řeči. Názory psychologů, učitelů i rodičů jsou tedy různé, nicméně jen vy nejlépe znáte, zda vaše dítě výuku zvládne či nikoli, aniž by se to negativně projevilo na jeho psychickém vývoji.

Největší úspěchy do 8 let!

Ať už se přikláníte k názoru, že je dobré začít co nejdříve nebo raději vyčkat, je s jistotou prokázáno, že období největších jazykových schopností je mezi 2. a 8. rokem života. Dítě je schopné osvojit si řeč, mateřštinu i cizí jazyk, právě v tomto období. Učí se odposlechem, napodobováním, opakováním, zkoušejí slova, kterým nerozumí a testují je. Dítě přirozeně zachytí správnou výslovnost, intonaci i tempo cizí řeči, aniž by vnímalo, že se vlastně něco učí. Více o tom, jak je dětský mozek připraven se učit cizí jazyk, si můžete přečíst v článku zde.

Výuka již v předškolním věku

Momentálně jsou v praxi využívány různé metody, jak děti seznámit s cizí řečí. Rodiče, kteří ovládají cizí jazyk na své děti mluví střídavě česky i cizím jazykem již od útlého věku.

Nenásilnou a hravou formou je realizována výuka cizích jazyků v mateřským školách. V současné době je velmi žádána angličtina v MŠ, kde výuku vede rodilý mluvčí. Vysoká je poptávka po anglických školkách. V tomto směru se liší i státní mateřské školy od těch soukromých. Své děti můžete přihlásit do soukromé školky, kde je vytvářeno přirozené cizojazyčné prostředí. Děti se jazyk učí nenásilnou formou při běžných činnostech a hrách a celá výuka probíhá v cizím jazyce. Je však jasné, že soukromá školka vás bude něco stát, mnohdy jsou částky za školné docela vysoké.

děti se učí cizí jazyk nenásilně a zábavně

Další možnost vám nabízí jazykové kurzy pro děti, jejichž nabídka je dnes poměrně dosti široká, a do kterých je možné přihlásit děti od 3 let. Opět probíhá výuka zábavou formou za použití obrázků, písniček a různých her. Zajděte si např. na ukázkovou hodinu, pozorujte, zda se dítě v daném prostředí cítí dobře, zda jej nový jazyk zajímá. Pokud ne, nic neuspěchejte. Zajímejte se vždy o kvalitu výuky ještě dříve, než své dítě do kurzu přihlásíte.

Rada na závěr:

Pokud u vašeho dítěte zaznamenáte jakékoli vady, které souvisí s jazykovým projevem, např. špatně vyslovuje, dává si s mluvením na čas nebo je celkově opozděné, raději na výuce cizího jazyka netrvejte a věnujte se z počátku jiným aktivitám. Jistě to dříve, či později dožene. Případně konzultujte výuku cizího jazyka, zápis do jazykového kurzu s odborníkem.