Ženy, muži a úklid! Kdo je více nepořádný a kdo je větší pedant na úklid? Výsledky vás překvapí!

ÚklidJste toho názoru, že se ženy a muži na ničem neshodnou a vždy má každý na danou věc jiný pohled? To není pravda ani zdaleka. Nedávný průzkum totiž prokázal, že se na jedné věci rozhodně shodnou, a to na úklidu!  Tedy přesněji na tom, že úklid nemohou zařadit mezi své oblíbené činnosti, a ať už ženy, tak muži nejvíce nesnáší žehlení a mytí oken. Nás osobně výsledky docela překvapily, neboť jsme byly doposud toho názoru, že mužům na úklidu až tak nezáleží.

Průzkum: ženy versus muži v otázce úklidu!

V průběhu března uspořádala společnost Tatrachema průzkum na téma úklid a domácí práce. Cílem bylo zjistit, jak se obě pohlaví k úklidu a domácím pracím staví, zda se tedy jejich postoj liší. Průzkumu se celkem zúčastnilo 408 respondentů, z čehož 81 % dotázaných tvořily ženy, takže je také téma zajímá více. To je logické, protože my ženy se úklidem a domácími pracemi musíme zabývat mnohem častěji, než-li muži.  A zajímá vás, jaké výsledky průzkum přinesl?

Jedno je jisté: Máme rádi pořádek!

Kupodivu, jsou si názory a postoje žen a mužů velmi podobné. Ženy i muži se shodli na tom, že by chtěli mít doma čisto a neustále uklizeno.  Každý druhý dotazovaný, což je tvořeno 55 % respondenty, se považuje za “pořádkumilovného”,  a v tom se ženy ani muži nijak zvlášť neliší. Překvapilo vás, že i muži se považují za pořádkumilovné bytosti? Otázkou je, jak se tyto názory shodují s realitou :-).  Velká část respondentů, až 80 %, má k úklidu dalo by se říct střídmý postoj. To znamená, že nevyžadují tzv. “sterilní” prostředí. 70 % respondentů, což je rovněž poměrně dost, zneklidňuje, když se v jejich okolí nepořádek vyskytuje a hlavou se jim honí, že by bylo potřeba s tím něco udělat.

Potrpíte si na čistotu v domácnosti

A co nás nejméně baví?

Shodu v názorech pohlaví průzkum zaznamenal také v otázce nejvíc neoblíbených činnostech. Titul nejneoblíbenější domácí práce jednoznačně získalo žehlení a mytí oken. Ani samotný úklid není zrovna vítanou činností. Za rutinu považuje uklízení 85 % dotázaných, z čehož 84 % žen tuto činnost vidí jako neoblíbenou nutnost. 6 % oslovených pak úklid přímo nesnáší. Proto vás asi ani nepřekvapí, že až 77 % dotazovaných se alespoň někdy snaží domácím pracím a úklidu vyhnout (71 % ženy a muži ještě o něco více – 81 %). Že i vy jste na to stejně? “Je jasné, že čas tráví většina z nás raději jinak než domácími pracemi. Přitom si úklid komplikujeme mnohdy sami. Někdy jen stačí zvolit vhodného pomocníka pro konkrétní úkol, např. Fixinelu, a nepořádek bude mizet přímo před očima,” komentuje tyto výsledky průzkumu Marta Matyášová ze společnosti Tatrachema.

Jak se motivovat k úklidu?

Toť otázka! Z průzkumu vyplynulo, že velkou motivací pro ženy  je pochvala. Ta obsadila první místo (29 %), a paradoxně kritika (11 %) je pro některé také motivací. Ale celkem 21 % žen uvedlo, že jim v podstatě žádná motivace nepomáhá. A u mužů to je ještě horší! 33 % mužů uvedlo, že je nedokáže motivovat k úklidu vlastně nic. Nicméně občas pomůže pochvala (21 %) nebo kritika (16 %). Zajímavé je také zjištění, že značná část účastníků průzkumu bývá občas napomínána za nepořádnost, jenže jen malá část z nich na tuto kritiku reaguje pozitivně. Dokonce zejména muži (4 %) přiznali, že to natruc neudělají. A kupodivu jsme my ženy asi ještě více tvrdohlavější, neboť dle průzkumu neučiní nic 9 % žen.

Má na vás kritika ohledně nepořádku nějaký vliv

A jak jste na tom s úklidem vy? Považujete se za pedanta a musíte mít doma pořád čisto? A nebo jste pravý opak a je vám jedno, jak to u vás vypadá? Jaké domácí práce případně nesnášíte, a které vám zase nevadí? Podělte se s námi o vaše názory….