Rozvod a děti: nejčastější otázky a problémy

tl-ak.cz_Svereni-ditete-do-pece-a-vyzivne-deti2Jaké jsou možnosti uspořádání vztahů mezi dětmi a rozvedenými rodiči? Jak soud stanovuje výživné? Co dělat, když exmanžel(ka) neplatí výživné? Který soud rozhoduje o svěření dítěte? Tyto a mnohé další otázky jistě trápí všechny rodiče, kteří stojí před rozvodem. Odpovědi je možné hledat zejména v občanském zákoníku (89/2012 Sb.), ze kterého čerpá i tento článek, kde se dozvíte základní informace a doporučení ohledně rozvodu a dětí.

Jaké jsou varianty uspořádání vztahů s dětmi po rozvodu

Soud nemůže manželství definitivně rozvést, dokud nepadne rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí. Tento verdikt vydá opatrovnický soud v samostatném řízení. Součástí rozhodnutí je určení, komu budou děti svěřeny do výchovy a kdo bude přispívat na jejich výživu. V úvahu připadají tyto varianty:

  • Děti jsou svěřeny do výchovy matce/otci (druhému rodiči je stanoveno platit výživné)
  • Děti jsou svěřeny do společné výchovy (otec i matka se vzájemně dohodnou o péči)
  • Děti jsou svěřeny do střídavé výchovy (dítě žije střídavě u každého z rodičů)

Opatrovnický soud při svém rozhodování zohledňuje také názor dítěte, jeho osobnost a možnosti vývoje ve vztahu k životním a majetkovým poměrům rodičů. V určitých případech může ale soud styk dítěte s jedním z rodičů také omezit, nebo dokonce i zakázat.

Výživné na děti

Rozvodem manželství také dochází k zásadní změně ekonomické situace obou z partnerů. Pokud je péče o dítě svěřena výhradně otci či matce, má druhý z partnerů obvykle za povinnost platit výživné, a to až do doby, dokud děti nejsou samy schopny se živit.Rodič, který má např. příjmy z podnikání, je povinen soudu doložit jejich výši společně s podklady pro zhodnocení jeho/jejích majetkových poměrů. Nesplní-li to, soud stanoví, že průměrný měsíční příjem činí 25 násobek životního minima.

Jak se stanovuje výše výživného

Každý případ se posuzuje individuálně. Soud sice může přihlédnout k tabulce vytvořené Ministerstvem spravedlnosti, ale ta je pouze orientační – viz níže. Zákon říká, že dítě má právo na stejnou životní úroveň jako jeho rodiče, takže soud se při stanovení přesné výše výživného doporučení ministerstva držet nemusí.

tabulka

Co když partner neplatí výživné

Problematické vztahy po rozvodu mohou způsobit i nechuť jednoho z partnerů na dítě platit. Avšak takové jednání je nejen v rozporu s dobrými mravy, ale i se zákonem a může být i trestným činem (§ 196 trestního zákoníku). Nezaplacené výživné lze vymáhat opět u soudu, což může vést až k exekuci majetku. V této situaci je záhodno obrátit se na právníka, který se může pokusit splacení dluhu na výživném vyjednat či rovnou sepíše žalobu pro otevření občanskoprávního sporu. Nutno podotknout, že pokud jeden z rodičů neplní vyživovací povinnost, lze u nezletilých potomků vymáhat výživné až tři roky zpětně.

Potřebujete poradit s řešením rozvodových problémů? Advokátní kancelář pomůže!

Nevíte si rady, jak správně postupovat během řízení rozvodového nebo opatrovnického soudu? Odbornou pomoc a chápavý přístup nabízí renomovaná advokátní kancelář. Ve spolupráci s odborníky na rodinné právo zde pro vás sestaví kvalitní návrhy na určení výživného či jeho úpravu nebo zrušení. Právní poradenství a služby advokátní kanceláře vám mohou velmi významně napomoci k obhájení vašich práv ve vztahu k dítěti. Advokátní kancelář svým klientům často asistuje při získání střídavé péče a při řešení celé řady komplikovaných situací během či po rozvodu.

Mohlo by vás zajímat:Jak postupovat při rozvodu

Uložit