Jak řeší umělé oplodnění single ženy v ČR?

První narozené dítě z umělého oplodnění oslavilo letos čtyřicáté narozeniny. V současnosti u nás proběhne ročně až 18 tisíc takových oplodnění. Může se tak zdát, že otěhotnět v takových podmínkáchnemůže být pro ženu problém. Pro možnost podstoupit umělé oplodnění však existuje celá řada podmínek, jednou z nich je nutnost partnerského vztahu s protějškem opačného pohlaví. Česká legislativa tak neumožňuje umělé oplodnění single ženám a lesbickým párům.  Tyto ženy proto hledají jiné možnosti, jako je zprostředkování této procedury na klinikách v zahraničí.

V České republice je možné podstoupit léčbu neplodnosti, pouze pokud jste v manželském či partnerském vztahu, a to s protějškem opačného pohlaví. Pacientkám ve věku 18 až 39 let včetně dokonce hradí pojišťovna 3 až 4 IVF cykly. Každý rok tak řeší několik set českých žen problém, jak otěhotnět bez partnera, což jim česká legislativa neumožňuje. Naštěstí jinde ve světě takové podmínky neplatí a tak i svobodné či homosexuálně orientované Češky mohou pomocí asistované reprodukce otěhotnět. Na území EU existuje 12 států, které tento zákrok umožňují, mezi ně patří Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Litva, Španělsko či Velká Británie. Některé státy mají rozdílná stanoviska vůči lesbám a single ženám, například Rusko a Řecko, zde mají možnost počít dítě z umělého oplodnění pouze svobodné ženy. Vedle stanovisek se též liší i ceny za zákroky. Podrobnosti lze nalézt v tabulce níže.

Pokud jste single žena či žena žijící v lesbickém partnerství, bude třebaza vysněným potomkem vycestovat. Klinika SpermBank International se na tuto oblast specializuje anabízí zájemkyním zprostředkování umělého oplodnění v zahraničína ověřených klinikách,kde to národní legislativa umožňuje.Celková cena, která zahrnuje přípravu a léčebné výkony v zahraničí, se pohybuje mezi 40 a 150 tis. Kč. Cena za zákrok se liší v závislosti na zvoleném léčebném postupu. U některých žen je třeba použít i darované oocyty (vajíčka), u některých postačí jen inseminace vybraným dárcem.

Příprava v České republice trvá většinou 2-3 měsíce, může být i delší. V zahraničí pak pacientka stráví 1-10 dnů právě v závislosti na prováděném zákroku. Součástí programu je kromě přípravy, potřebné hormonální léčby, komunikace se zahraničním pracovištěm i následná péče do potvrzení těhotenství.

Zvyšující se neplodnost ovšem nemá za následek pouze více pacientů na IVF klinikách, ale také problém s dárci. Těch vhodných ubývá, navíc je proces darování spermatu poměrně složitý. „O zvyšující se neplodnosti u mužů svědčí například výsledky zájemců o darování spermatu na klinickách – z pětadvaceti mužů splňujekritéria pouze jeden zájemce,“ popisuje složité hledání dárců Jaroslav Hulvert, primář IVF klinického centra ISCARE. SpermBank International tento problém dlouhodobě řeší pečlivým hledáním dárců. Jako jediná klinika v Česku vlastní databázi dárců, o nichž poskytuje pacientkám všechny klíčové informace, jako je váha, výška, krevní skupina, vzdělání, barva očí a vlasů, zájmy a mnoho dalších.Ženy si tak mohou vybrat konkrétního dárce na základě svých preferencí a také dle vhodnosti zvolené metody léčby.

Zajímavá čísla

První umělé oplodnění Před 40 lety
Pojišťovna hradí 3 – 4 cykly (ve věku 18 – 39 let + 364 dnů)
Počet umělých oplodnění v ČR ročně až 18 000
Zájem single žen o oplození ročně odhadem několik stovek
Dostupné evropské země umožňující IVF single ženám 12 (4 z nich neumožňují lesbám)
Délka vyšetření plodnosti 2 – 3 měsíce
Délka pobytu v zahraničí 1 – 10 dnů
SBI registr 50 dárců
Cena inseminace Španělsko 795 EUR
Dánsko 770 EUR
Ukrajina 650 EUR
Cena IVF s vlastními oocyty (cena závisí na zvolených technikách v embryologické laboratoři) Španělsko 6000 – 8000 EUR
Dánsko 5000 – 6000 EUR
Ukrajina 2500 – 3500 EUR
Cena IVF s darovanými oocyty (cena se odvíjí od počtu oocytů, počtu embryí) Španělsko 7 295 EUR
Dánsko 8 000 EUR
Ukrajina 4990 EUR

Více info na https://www.myspermbank.cz/oplodneni-pro-single-zeny/.