Jak poznáme začínající demenci či Alzheimerovu chorobu?

Jedná se o běžné zapomínání a nepozornost nebo je načase zbystřit a přiznat si, že vy nebo někdo vám blízký z vašeho okolí by mohl mít podezření na demenci nebo Alzheimerovu chorobu? Základní příznaky je možné shrnout do několika bodů1. Pokud jsou vám povědomé některé z nich, není ještě důvod k panice, ale spíše k vyhledání lékaře, který spolehlivě určí diagnózu a navrhne řešení.

Základní příznaky

Krátkodobá paměť – nemocný dokážete vyprávět o zážitcích z dovolených vzdálených desetiletí, ale nemůžete si vzpomenout na události téhož dne či staré týden.

Potíže s každodenními aktivitami – z dříve samozřejmých činností, nad kterými nemocný nemusel přemýšlet, se stávají aktivity značně komplikované, které si vyžádají usilovnou koncentraci.

Dovést do konce – nemocný není schopen dokončit zadaný úkol v práci nebo činnost v domácnosti, není schopen si vzpomenout na pravidla či řešení dříve běžně vykonávaných činností.

Dezorientace – nemocný se neorientuje v čase ani v prostoru, dělá mu potíže orientace v termínech i místech, kde se nachází, ztrácí přehled o plynutí času.

Potíže s vizuálním vnímáním – nemocný má potíže odhadnout vzdálenost, rozpoznat barvy a kontrasty, nemusí porozumět prostorovým vztahům ani poznat vlastní obraz

Řeč, psaní a konverzace – nemocnému působí potíže navázání i setrvání v konverzaci. Řeč může být komplikovaná nedostatečnou zásobou správných pojmenování až téměř nesrozumitelná.

Ztrácení věcí – nemocný řadu předmětů ztratí nebo umístí na neobvyklá místa, vinu pak může svádět na blízké okolí.

Letargie – nemocný je netečný ke svému okolí i společenským aktivitám, straní se okolí i dřívějším zájmům.

Proměna osobnosti a nálady – u nemocného můžeme pozorovat změny v osobních charakteristikách, může vypadat zmateně nebo depresivně, může jej pronásledovat strach nebo úzkost.

Prevence existuje?

Ne vše máte ve svých rukou, ale přesto řadu pozitivních kroků učinit můžete. Dopřejte si dostatek fyzické i psychické aktivity. Učte se novým věcem, třeba cizímu jazyku nebo tomu, co vás vždy zajímalo, ale neměli jste na to čas. Dbejte na zdravý životní styl, minimalizujte alkohol, kouření a konzumaci nezdravých tuků. Naopak dbejte na dostatečný příjem tolik důležitých omega-3 mastných kyselin obsažených například v rybím mase, olivovém oleji nebo doplňku stravy Acutil, který zlepšuje funkce a výkon mozku a z dlouhodobého hlediska má na mozek pozitivní vliv, produkt Acutil je klinicky ověřen.

(více informací zde: http://www.acutil.cz/).