ADHD – o co se jedná a jak na tuto diagnózu?

Co znamená zkratka ADHD? Jak poznáte, že dítě má co dočinění s poruchou, která se pod touto zkratkou skrývá? A jaké jsou nejnovější terapie, které těmto dětem pomáhají? Zeptali jsme se Paed.Dr. Daniely Vaškebové z ABBIA CLINIC. Paed.Dr. Daniela Vaškebová, pedagog, psychoterapeut, ředitelka a vedoucí biofeedback terapeutka soukromé kliniky ABBIA CLINIC se specializuje na především nelékové terapie zejména neuropsychologických diagnóz a stavů po úrazech mozku.

O co se jedná?

Diagnóza ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) a její projevy poutají intenzivně zájem lékařů od 20. století. Dříve se celý soubor těchto diagnóz nazýval zkratkou LMD – lehká mozková dysfunkce. Nyní je členěn na více diagnóz, a to známější ADHD – se syndromem hyperaktivity, nebo ADD, kde hyperaktivní složka chybí a dítě je spíše přitlumené, pomalejší, často i úzkostně laděné. Tyto diagnózy se často pojí ještě s problematikou dalších poruch učení, jako je porucha čtení – dyslexie, psaní – dysgrafie, pravopisu – dysortografie, počítání – dyskalkulie, dále s poruchami autistického spektra a dalšími neurologickými, psychologickými či psychiatrickými diagnózami. Je ovšem nutné podotknout, že tato problematika se netýká pouze dětí, al i dospělých. „Dříve se tvrdilo, že LMD děti, či spíše jejich mozek ‚dozrají‘. Historie tuto hypotézu zcela vyvrátila. Jedna skupina dospělých, trpících těmito obtížemi se rekrutuje z dětí ADHD či ADD,“ uvádí Paed.Dr. Daniela Vaškebová. Mezi možné příčiny poruchy patří dědičnost, nedostatečné okysličení mozku v prenatálním období či u porodu, při úrazu nebo operaci.

Je možné uvést tři základní vlastnosti pacientů s ADHD:

  • Deficit pozornosti – děti s ADHD se dokáží zaměřit na jednu věc jen na krátkou dobu, chybí jim reflexe času
  • Impulzivnost – reakce dětí jsou rychlé a neadekvátní, nedokáží správně porozumět vlastním pocitům
  • Hyperaktivita – děti s ADHD nadměrně používají neúčelných a nadbytečných pohybů i zvýšeného řečového projevu

Co teď?

Pokud váš dětský lékař přijde s podezřením na ADHD, doporučí vám svěřit se do péče speciálních pedagogů a psychologů pedagogicko-psychologické nebo neurologické poradny. „Klinika Abbia shromažďuje všechny tyto odborníky na jednom místě, což umožňuje dokonalou péči a možnost konzultovat a najít nejlepší cestu k nápravě. Optimální pomoc dítěti s ADHD může zajistit pouze systémový a celostní přístup. K němu je zapotřebí spolupráce rodičů, pedagogů, psychologů, pediatrů, neurologů i dětských psychiatrů,“ říká Paed.Dr. Daniela Vaškebová.

Jak probíhá terapie s použitím neurobiofeedbacku?

Léková terapie je používána jen u nejtěžších případů, kdy přináší úlevu, ale současně také řadu nežádoucích účinků včetně depresivních stavů a návrat původních potíží po vysazení léků. Stále více se prosazující neléková metoda EEG biofeedback neboli neurobiofeedback, která je zcela bez nežádoucích účinků. V brněnské klinice Abbia se terapeuti věnují dětem i dospělým, metoda se osvědčila především při léčbě ADHD a ADD dětí. „Vyšetření probíhá tak, že terapeut nejprve dítěti měří elektřinu mozku, se kterou následně pracuje. Dítě hraje ‚hry‘ na počítači pomocí myšlení, terapeut i pacient získávají v průběhu celé terapie vizuální i audiální zpětnou vazbu, terapeut neustále sleduje specifické souvislosti, dává pozor na abnormální signály a kontroluje činnost celého systému,“ vysvětluje Paed.Dr. Daniela Vaškebová. Cílem terapie je normalizace dotčených mozkových vln, což vede k vymizení poruchy pozornosti a jejích projevů.